Ekonomický prieskum SOPK 2019 – 2020

04.10.2019

 

Včasná informácia o možnom vývoji ekonomiky v reálnom čase, ako dôsledok realizácie hospodárskej politiky štátnych orgánov, má svoj význam pre formovanie a stabilitu podnikateľských aktivít. Platí však aj obrátený princíp, keď očakávania a názory podnikateľskej sféry pozitívne vplývajú na hospodársku politiku.

Aj preto Slovenská obchodná a priemyselná komora pravidelne od roku 1999 organizuje každý rok dotazníkový prieskum, v ktorom majú firmy možnosť vyjadriť sa k očakávanému vývoju svojich spoločností i slovenskej ekonomiky ako celku v bežnom a nasledujúcom roku. Svojimi odpoveďami manažéri zároveň monitorujú podnikateľské prostredie, hospodársku politiku vlády a identifikujú riziká pre podnikateľskú činnosť vrátane rizík v podnikaní na trhu Európskej únie. Aj tohtoročný dotazník monitoruje oblasť využívania eurofondov a získava názory podnikateľov na problémy v eurozóne a na pôsobenie eura v SR. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy sme opäť zaradili otázky týkajúce sa nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Sme presvedčení, že podporíte zámer SOPK a svojimi odpoveďami prispejete k vytvoreniu zdroja poznatkov na riešenie problémov ekonomiky v Slovenskej republike. Na spracovanie fundovanej analýzy je dôležitá aj dostatočná vzorka respondentov.

Vyplnený dotazník môžete vyplniť online do 30. novembra 2019 na adrese: https://forms.gle/y3eex1PsYb8WtpD8A

Za dôveru, ochotu a čas strávený pri vyplnení dotazníka Vám vopred ďakujeme.
SOPK