Ekonomický prieskum SOPK 2020 – 2021

06.10.2020


Slovenská obchodná a priemyselná komora vás aj tento rok pozýva zapojiť sa do dotazníkového prieskumu, v ktorom majú firmy možnosť vyjadriť sa k očakávanému vývoju ich spoločností i slovenskej ekonomiky v aktuálnom i nasledujúcom roku. Prieskum monitoruje podnikateľské prostredie, hospodársku politiku vlády, identifikuje riziká pre podnikateľskú činnosť, využívanie eurofondov a tiež problematiku nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

 

Vzhľadom na súčasnú COVID situáciu sme do dotazníka zaradili blok 5 otázok, ktorých cieľom je zistiť dôsledky pandémie na situáciu vo firmách a novú dimenziu, ktorej sa budeme musieť prispôsobiť.

Prezentované názory a očakávania po spracovaní poslúžia SOPK pri identifikácii nálad, postojov a situácie podnikateľských subjektov. Prieskum mapuje trendy podnikateľského sektora a môže Vám efektívne slúžiť pri formulovaní strategických zámerov. Očakávania hospodárskej sféry budú po spracovaní analýzy zverejnené v publikácii Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2021. Ak to epidemiologická situácia dovolí, výsledky analýzy budú koncom januára 2021 prezentované na odbornej konferencii za účasti firiem, predstaviteľov vlády, NBS, štátnych orgánov a verejnej správy.

Sme presvedčení, že podporíte zámer SOPK a svojimi odpoveďami prispejete k vytvoreniu zdroja poznatkov na riešenie problémov ekonomiky v Slovenskej republike. Na spracovanie fundovanej analýzy je dôležitá aj dostatočná vzorka respondentov.

Dotazník môžete vyplniť online do 30. novembra 2020 na adrese:
https://forms.gle/w9eqKJdSpDk6LemW6

Za dôveru, ochotu a čas strávený pri vyplnení dotazníka Vám vopred ďakujeme.
SOPK