Enterprise Canada Network - podpora obchodu, investícií a inovácií medzi Kanadou a Európskou úniou

16.06.2020

Enterprise Canada Network - nové centrum pre obchodnú spoluprácu so sídlom v Kanade. Zahŕňa Nemecko-kanadské centrum pre inovácie a výskum (GCCIR) v Edmontone (Alberta) a Obchodnú komoru EÚ na západe Kanady (EUCCCW) vo Vancouveri (Britská Kolumbia). 

Príležitosti pre obchodné a technologické partnerstvá

Malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v kanadskom hospodárstve významnú úlohu: 98% všetkých podnikov má menej ako 100 zamestnancov a 99% má menej ako 500 zamestnancov. Kanadské MSP sú známe svojou oddanosťou ku kvalite a snahou o inováciu. 

Disponujú talentovanou medzinárodnou pracovnou silou a vynikajú v takých rozmanitých oblastiach, ako sú: čisté technológie, IKT a digitálne médiá, biologické vedy, letectvo, vyspelá výroba, umelá inteligencia, lesníctvo, ťažba, energetika a poľnohospodárstvo. 

Je to vaša šanca objaviť nové príležitosti a sieť s potenciálnymi partnermi v Kanade! 

Kanada je na vynikajúcej pozícii v oblasti svetového obchodu a podnikania, je jednou z najsilnejších a najstabilnejších ekonomík na svete. Podľa Medzinárodného menového fondu bola Kanada v minulom roku na 10. mieste, čo sa týka výšky HDP a 14. mieste podľa správy Svetového hospodárskeho fóra o globálnej konkurencieschopnosti za rok 2019. 

Európska únia je pre Kanadu druhým najväčším obchodným partnerom v oblasti pohybu tovaru a služieb po USA. Je tiež druhou najväčšou destináciou Kanady pre zahraničné investície v zahraničí a druhým najväčším zdrojom zahraničných investícií. 

Kanada a EÚ si boli vždy dobre vedomé svojho dynamického obchodného a investičného vzťahu, ktorý sa bude ďalej zlepšovať prostredníctvom účinného vykonávania komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody, CETA. 

"CETA sa netýka iba odstraňovania ciel za tovar, ale predovšetkým zlepšenia prístupu k obchodu so službami a vládneho obstarávania, ako aj riešenia ďalších prekážok obchodu uľahčením mobility pracovnej sily, regulačnej spolupráce, posudzovania zhody a vzájomného uznávania odborných osvedčení."

CETA je doteraz najambicióznejšou a najprogresívnejšou bilaterálnou obchodnou dohodou. Jedným z hlavných cieľov novozaloženej siete Enterprise Canada Network je pomoc európskym a kanadským spoločnostiam pri využívaní výhod CETA.