EU ECO-TANDEM AKADÉMIA: registrácia otvorená!

09.03.2021

Zaujíma vás cirkulárne hospodárstvo a certifikačné štandardy v cestovnom ruchu? Chcete si zdokonaliť svoje schopnosti v oblasti udržateľného riadenia cestovného ruchu a učiť sa od odborníkov v tejto oblasti? Potom sa pripojte k EU Eco-Tandem Programme - kde sa teória spája s praxou! Ponúkame dva bezplatné kurzy, ktoré začínajú 22. marca 2021 a trvajú 10 týždňov.

Vzdelávací program ECO-TANDEM je samoštudijný e-learningový kurz. Na základe vedeckého prístupu bolo vyvinutých desať modulov, ktoré poskytujú bohatý materiál o turizme a jeho budúcnosti. Okrem toho máte možnosť stretnúť odborníkov na live online stretnutiach a inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe.

Tréningový program ECO-TANDEM je praktický online kurz s charakterom workshopov zameraný na certifikačné schémy a štandardy v cestovnom ruchu. Diskutujte s ostatnými účastníkmi v reálnom čase a zdokonaľujte svoje zručnosti v oblasti udržateľného riadenia cestovného ruchu!

Oba programy sú určené pre podnikateľov, manažérov malých a stredných podnikov a odborníkov v oblasti cestovného ruchu vo verejnom a súkromnom sektore. Každý záujemca sa môže bezplatne zaregistrovať na jeden z dvoch kurzov alebo sa zúčastniť oboch súčasne. Po absolvovaní kurzov prichádza príležitosť zapojiť sa do EU ECO-TANDEM BIZ PROGRAM: https://www.eu-ecotandem.eu/activities.

Viac informácii a možnosť registrácie: eu-ecotandem.eu/the-eu-eco-tandem-academy

Rezervujte si miesto do 17. marca!!