Európska komisia predčasne ukončuje najpopulárnejšiu schému programu Horizont 2020

27.11.2018

Ak máte záujem získať financovanie na štúdie realizovateľnosti pre váš inovačný zámer, máte v SME Instrument/Fáza 1 už len posledné 2 šance: február a máj budúceho roku!