Európsky ekonomický prieskum podnikateľského prostredia a očakávaní podnikateľov v roku 2021

20.08.2020

 

V mene Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o vyplnenie krátkeho dotazníka EUROCHAMBRES EUROPEAN ECONOMIC SURVEY 2021, ktorý sa vykonáva každý rok v krajinách Európskej únie s cieľom monitorovať podnikateľské prostredie a očakávania podnikateľov na budúci rok.

Vyplnený ONLINE ◄ dotazník zašlite prosím najneskôr do 30. septembra 2020.

Ďakujeme za váš čas.