Expandujte do Vietnamu s EVFTA

26.05.2021

Vietnam je v súčasnosti jedným z najatraktívnejších a najdynamickejších trhov pre európske MSP. Vďaka svojej centrálnej polohe v juhovýchodnej Ázii je tiež centrom pre spoločnosti z EÚ pri zakladaní výrobných a vývozných zariadení. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (EVFTA) vstúpila do platnosti 1. augusta 2020, čím sa pripravila pôda pre zvýšenie obchodu a odstránenie ciel na väčšinu výrobkov. Malé a stredné podniky v Európe majú v súčasnosti prednostný prístup k živej ekonomike s takmer 100 miliónmi obyvateľov s najrýchlejšie rastúcou strednou triedou v združení ASEAN a mladou a dynamickou pracovnou silou.

Aj po takmer jednom roku implementácie však EVFTA stále vyvoláva veľa otázok a je zrejmé, že európske MSP z dohody nemajú dostatočný úžitok. Francúzska obchodná a priemyselná komora vo Vietname preto vytvorila špecializovaný helpdesk pre všetky otázky spojené s EVFTA, aby pomohla všetkým európskym MSP.

Pozývame Vás zapojiť sa do krátkeho 2 minútového prieskumu o obchodovaní s Vietnamom, aby helpdesk lepšie pochopil záujmy, schopnosti a ťažkosti európskych MSP s cieľom lepšie prispôsobiť poskytované informácie a zdroje na podporu vášho medzinárodného rozvoja. Dotazník je anonymný a informácie sú dôverné. Ďakujeme za Vašu účasť na prieskume!