Firma zameraná na predaj a servis priemyselných strojov so sídlom v Spojenom kráľovstve hľadá obchodných partnerov formou joint venture

16.07.2020

Spoločnosť Service Engineering CNC Limited má vyše 25 rokov skúseností v oblasti poskytovania odbornej podpory pre firmy pracujúce s CNC strojmi, konkrétne značky Fanuc. Okrem odbornej podpory spoločnosť ponúka aj recykláciu použitých CNC strojov so systémom Fanuc. V súčasnosti plánuje presunúť stroje na recykláciu zo Spojeného kráľovstva na Slovensko, kde by použité stroje prešli kompletnou kontrolou a opravou s následným predajom.

 

Firma už pôsobí v Bulharsku, Poľsku a Litve, kde disponuje inkubačnými centrami. Na Slovensku momentálne hľadá partnera v Trenčíne a okolí, ktorý by sa zapojil do aktivít súvisiacich s poskytovaním odborných servisných služieb (oprava, údržba, recyklácia a tiež predaj a marketing), prípadne potenciálnych zákazníkov, ktorí hľadajú poskytovateľov týchto služieb.

 

Viac informácií: Slovak Business Agency, Dávid Šmatlák, smatlak@sbagency.sk

Service Engineering CNC Limited 

www.serviceengineering.co.uk

Trenčín