Grantová podpora EÚ pre podnikateľov pokračuje

22.01.2024

Koncom novembra sa na európskej úrovni schválilo rozšírenie fondu na podporu malých a stredných podnikov na ochranu duševného vlastníctva. V praxi to znamená, že podnikatelia dostanú priamu finančnú podporu vo výške tisícov eur, a to vo forme voucherov určených na ochranu ich inovácií, patentov, či značiek, prípadne na audit duševného vlastníctva ich firiem. Vouchre budú podnikateľom k dispozícii od januára 2024.

„Slovensko je jednou z krajín, kde je ochrana duševného vlastníctva najnižšia spomedzi krajín EÚ, a preto sme radi, že pomôžeme našim podnikateľom získať výraznú podporu, ktorá ich urobí úspešnejšími a konkurencieschopnejšími. Mechanizmy priamej refundácie pomáhajú zvýšiť ochranu duševného vlastníctva firiem a tým im pomôžu výraznejšie rásť, keďže firmy, ktoré si chránia duševné vlastníctvo, majú o 20% vyššie príjmy a vyplácajú o 19% vyššie mzdy zamestnancom,“ zdôraznil predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Podpora sa bude skladať zo 4 elementov:
1. Audit duševného vlastníctva
Ku komplexnému auditu duševného vlastníctva (IP Scan) podniku pribudne nová služba IP Enforcement, ktorá pomôže vymáhať práva, ak niekto napodobňuje alebo zneužíva značku, inováciu či dizajn. Tu získate až 720 eur na audit a ďalších 720 eur na vymáhanie svojich práv.

2. Refundácia poplatku za ochrannú známku
Ochrana značky, brandu či loga nebola nikdy dostupnejšia. Voucher prepláca 75% nákladov na registráciu ochrannej známky a navrhovanou novinkou je rozšírenie rozsahu o medzinárodné prihlášky ochranných známok a dizajnov vo viacerých krajinách sveta, kde pôsobia. Môžete získať až 1000 eur.

3. Patenty
Refunduje sa až 75 % nákladov na vypracovanie európskej patentovej prihlášky. Maximálna výška je limitovaná na 2 000 eur. Rovnako je to aj pri rešerši, (75 % nákladov na patentovú rešerš), kde zistíte, či váš vynález je unikátny na svetovej úrovni a teda aj to, či je patentovateľný. Voucher prepláca aj iné poplatky pri podaní patentovej prihlášky do výšky 1 500 eur (voucher možno využiť aj na poplatok za rešerš na novosť podanú na Vyšehradskom patentovom inštitúte). V roku 2024 sa budú preplácať náklady na patentovú ochranu až do výšky 3 500 eur.

4. Odrody rastlín
Výška voucheru sa zvyšuje z 225 eur na 1 500 eur na všetky poplatky spojené s prihláškou. Fond pre podporu malých a stredných podnikov (SME Fund) Úradu európskej únie pre duševné vlastníctvo na rok 2023 bol vyčerpaný 8. decembra s takmer 35 000 žiadosťami z celej EÚ. Takmer 80 % žiadostí pochádzalo od spoločností, ktoré registrujú právo duševného vlastníctva prvýkrát.

Podpora pokračuje
Grantová podpora malých a stredných podnikov od EUIPO bude pokračovať aj v roku 2024. O granty možno žiadať prostredníctvom webovej stránky EUIPO SME Fund od 22. januára 2024. EUIPO Vám poskytne v roku 2024 možnosť uchádzať sa o nasledovné granty formou poukazov:

Poukaz 1 na službu IP Scan do výšky 800 eur: Expert zanalyzuje Váš obchodný model a produkty s cieľom vytvorenia stratégie v oblasti duševného vlastníctva. Na základe analýzy zistíte, aké sú prioritné oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť a ktoré je potrebné vyriešiť. Na službu IP Scan môžete získať refundáciu až 90% z ceny služby (maximálne 720 eur) prostredníctvom Poukazu 1 od EUIPO. Pre viac informácií o službe IP Scan a jej refundácii navštívte webovú stránku https://www.indprop.gov.sk/ v sekcii Služby podnikateľom.

Poukaz 2 na ochranné známky a dizajny do výšky 1000 eur: Pri registrácii ochranných známok a dizajnov môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za prihlášku národnej, regionálnej alebo ochrannej známky EÚ a/alebo dizajnu. Takisto je možná refundácia polovice sumy poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu podanej v krajine mimo EÚ.

Poukaz 3 na patenty do výšky 3 500 eur: Ak ide o patenty, môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za rešeršnú správu o stave techniky pred prihlásením patentu, ktorú Vám vypracuje ÚPV SR alebo Vyšehradský patentový inštitút. Rovnako môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za predbežné udelenie patentu (podanie, rešerš a prieskum), za udelenie a zverejnenie patentu v štáte EÚ, ako aj za podanie a rešerš európskych patentov podaných na Európskom patentovom úrade (EPÚ). Takisto môžete požiadať o refundáciu polovice nákladov na zastupovanie pri vypracovaní a podávaní nových európskych patentových prihlášok na Európskom patentovom úrade (maximálne do výšky 2000 eur).

Poukaz 4 na odrody rastlín do výšky 1 500 eur: Ak ide o odrody rastlín Spoločenstva (EÚ), môžete požiadať o náhradu 75% zo sumy poplatkov za online prihlášku práv Spoločenstva k odrodám rastlín.

Pre viac podrobností si nenechajte ujsť informatívny webinár organizovaný EUIPO, predbežne naplánovaný na 6. februára 2024.

Zdroj: indprop.gov.sk a RK SOPK Bratislava