Gruzínsko ponúka viaceré príležitosti na spoluprácu

19.06.2023

Členovia vedenia Košickej regionálnej komory SOPK prijali na konci apríla v Košiciach mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Gruzínska v SR J. E. Revaza Beshidzeho a jeho zástupcu a radcu Archila Sokhadzeho. Po stretnutí s podnikateľmi spoločne navštívili aj členskú firmu SOPK ANTIK Telecom.

Diplomatov prijal predseda Predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK Marek Kozlay spolu s ďalšími členmi predstavenstva a riaditeľkou regionálnej komory Janou Končekovou. V priestoroch Univerzitného parku TECHNICOM sa potom uskutočnilo stretnutie so zástupcami podnikateľskej a akademickej obce. Zúčastnení mali možnosť dozvedieť sa viac o charaktere gruzínskej ekonomiky, ktorý vychádza okrem iného aj zo strategickej centrálnej polohy krajiny na križovatke medzi Európou a Áziou, o samotnom podnikateľskom prostredí či možných investičných stimuloch. Okrem iného sa dozvedeli, že k výrazným komparatívnym výhodám krajiny patrí vysoká podpora IT priemyslu prostredníctvom zvýhodnených sadzieb daní pre medzinárodné spoločnosti ako napr. 5-percentná daň z príjmu právnických a fyzických osôb v tomto sektore, odpustenie dane z nehnuteľností a DPH.

Gruzínsky veľvyslanec vyzdvihol pozitívne vzťahy medzi Slovenskom a Gruzínskom a poukázal na úspešné príklady spolupráce medzi krajinami v obrannom priemysle, ako aj v oblasti výroby batérií a batériových úložísk. Zástupcovia firiem ALFOPA, spol. s r.o. Košice, ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o., SEZ Krompachy a.s., Telegrafia, a.s., ako aj UVP TECHNICOM a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach mali zase možnosť predstaviť zástupcom veľvyslanectva a honorárnemu konzulovi Gruzínska v Košiciach svoju organizáciu i záujem nadviazať nové obchodné kontakty v Gruzínsku.

Súčasťou programu návštevy Košíc bolo aj stretnutie v členskej spoločnosti ANTIK Telecom. Riaditeľ pre rozvoj spoločnosti Peter Blaas počas prehliadky a ukážky ANTIK showroomu odprezentoval zástupcom veľvyslanectva služby spoločnosti nielen v oblasti telekomunikačných služieb, ale aj smart city, smart mobility a zdieľaných e-skútrov, bicyklov či dokonca pilotné projekty zdieľaných kajakov. Tiež poukázal na aktivity týkajúce sa R&D v oblasti nabíjacích staníc, digitálneho spracovania obrazu, ako aj vývoja produktov pre smart riešenia v hoteloch či systémy inteligentných domácností.

Návšteva gruzínskeho veľvyslanca v Košiciach, takpovediac, pod taktovkou Košickej regionálnej komory SOPK bola dobrou príležitosťou poukázať na inovatívne podnikateľské prostredie východného Slovenska a zvýšiť povedomie o tomto regióne aj v zahraničí.