Hľadajú sa investori, podnikatelia a inovační experti pre hodnotenie projektov EK

04.07.2017

Európska komisia hľadá externých hodnotiteľov pre Európsku radu pre inovácie (European Innovation Council - EIC).  Na jeseň tohto roka sa spustí pilotná výzva EIC, ktorá má za cieľ podporiť inovátorov, výskumníkov, veľké podnikateľské subjekty a MSP, ktoré pracujú na prelomových riešeniach s potenciálom vytvoriť nové trhy. 

Viac informácií tu (InnoNews.blog)