Hľadáte partnera pre projektový návrh do výzvy programu Horizont 2020 na Green Deal?

06.11.2020

 

 

 

Najväčšia tematická výzva programu Horizont 2020 zameraná na podporu Green Deal dohody v objeme až 1 mld. EUR sa končí už 26. januára 2021. Výzva je orientovaná na výskumno-inovačné projekty, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy.

Výzva sa oficiálne spustila zverejnením textov a podmienok výzvy v jednotlivých oblastiach (areas) na Funding & Tenders portáli v piatok 18. septembra 2020. Pracovný program s textom výziev nájdete ako Work Programme 2018-20 ako časť 20. Cross-cutting activities.

 

Green Deal Call je posledná a najväčšia výzva programu Horizont 2020.  Aktuálna výzva sa v dôležitých aspektoch líši od predchádzajúcich výziev programu Horizont 2020. Vzhľadom na naliehavosť problémov, ktorými sa zaoberá, sú jej cieľom jasné a citeľné výsledky v krátkodobom až strednodobom horizonte, avšak s perspektívou dlhodobej zmeny. Opatrení je menej, sú cielenejšie, rozsiahlejšie a viditeľnejšie – s dôrazom na rýchlu škálovateľnosť, šírenie a zavádzanie.

 

Je otvorená pre všetky zainteresované subjekty, ako sú napr. výskumné inštitúcie, univerzity, súkromný či neziskový sektor, samosprávy. V prípade, ak máte záujem sa ako slovenský účastník zapojiť do niektorého z vytvárajúcich sa konzorcií, prípadne máte zámer podať projektový návrh v pozícii koordinátora, môže sa vám zísť niekoľko tipov, ako na hľadanie tých správnych partnerov.

 

1. Využite organizované kooperačné akcie, ktoré sa na túto tému konali. Väčšina z nich bola zorganizovaná za podpory siete Enterprise Europe Network. Na ich webových stránkach máte možnosť vyhľadávať vhodné projektové zámery, ktoré zadali jednotliví účastníci.

Pre účastníkov zo SR zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR kooperačnú akciu H2020 Green Deal Call - Virtual Brokerage Event. Zúčastnilo sa jej vyše 300 účastníkov z 30 krajín. Prezentácie, ktoré odzneli v live pitch session, ako aj návrhy na konkrétnu spoluprácu v rámci Green Deal projektov nájdete na stránke podujatia v sekciách Presentations a Marketplace. V prípade, ak máte záujem o sprostredkovanie kontaktu s niektorým z účastníkov, kontaktujte nás na een@cvtisr.sk

 

Ďalšie akcie venované výzve Green Deal:

H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call (organizované EEN Ireland)

Green Days 2020 (organizuje EEN France)

 

2. Využite priamo portál Európskej komisie pre program Horizont 2020 Funding & Tender Opportunities Portal, ktorý umožňuje zadať v rámci každej výzvy programu záujemcom o zapojenie sa do projektov tzv. Partner Search, v ktorom sa môžu odprezentovať. Pre zadanie vstupu na portál musíte mať vytvorené tzv. PIC čislo (Participant Identification Code). V prípade, ak neviete ako si ho vytvoriť kontaktujte Národnú kanceláriu Horizontu

 

3. Databázy sietí národných kontaktných bodov pre program Horizont 2020, ktoré riešia tematické oblasti súvisiace s Green Deal, ako napr.

NCPsCARE (pre prehľad aktuálnych ponúk do Green Deal výzvy si zobrazte profily v List Entries Offer)

 

4. Databáza profilov siete Enterprise Europe Network, v rámci ktorých sú aktuálne pridávané najmä ponuky na partnerstvá v projektoch Green Deal výzvy

 

5. nakontakujte sa priamo na Národnú kanceláriu programu Horizont 2020, ktorá váš záujem vie posunúť partnerským sieťam NCPs v rámci všetkých krajín zapojených do programu Horizont 2020.

 

Viac informácií o výzve na Green Deal nájdete na stránkach portálu pre program Horizont 2020: https://eraportal.sk/aktuality/europska-komisia-oficialne-spustila-europen-green-deal-call/