Ich dátami sa riadia elektrárne po celom svete. Solargis optimalizuje výkon solárnych elektrární aj vďaka podporným a poradenským službám EÚ

02.12.2020

Spoločnosť Solargis vznikla v čase, keď bol solárny biznis ešte len v začiatkoch. Dnes ich meteorologické dáta a softvérové aplikácie používajú solárne elektrárne v takmer stovke krajín sveta. Aby mohli ďalej rásť a prichádzať s novými inováciami, potrebovali jasnú víziu a priority. Vďaka pomoci od Enterprise Europe Network, najväčšej globálnej sieti na podporu malých a stredných podnikov (MSP) spolufinancovanej EÚ, dnes majú vypracovanú stratégiu rastu a v najbližších troch rokoch očakávajú zdvojnásobenie obratu.


Ak chcete postaviť solárnu elektráreň, potrebujete najskôr zistiť základnú informáciu – koľko slnečnej energie vám na ňu bude na danom mieste svietiť. Solargis, so sídlom v Bratislave, vie pripraviť meteorologické dáta, ako napríklad slnečné žiarenie či teplota vzduchu, ktoré sa potom použijú v softvérových aplikáciách na výpočet vyrobenej elektrickej energie.
 
„Firmy, ktoré stavajú alebo prevádzkujú elektrárne, môžu vďaka týmto údajom a softvéru určiť energetickú výnosnosť elektrárne, a na základe toho pripraviť technický projekt, ako aj finančný plán,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Solargisu Marcel Šúri.
 
Z intuitívneho vývoja k podrobnej stratégii s pomocou siete Enterprise Europe Network
 
Firmu založili dvaja spoločníci Marcel Šúri a Tomáš Cebecauer v roku 2010. Vtedy mala iba 3 zamestnancov, dnes 45. Kým pri trojčlennom tíme sa dal vývoj služieb a rast firmy riadiť aj intuitívne, pri pribúdajúcom počte zamestnancov a zákazníkov bola potrebná stratégia.
 
Solargis si uvedomoval potrebu aplikovať zavedené metodiky na tvorbu stratégie a potrebu konzultačnej podpory. V roku 2018 začal spolupracovať so spoločnosťou BIC Bratislava (Business and Innovation Center), ktorá na Slovensku zastupuje sieť Enterprise Europe Network. Spoločne začali pracovať na inovačnej stratégii.
 
„Celý proces trval vyše roka a využili sme pri ňom viacero metodík. Výsledkom je podrobný plán vývoja nového produktu, v rámci ktorého sme zadefinovali okrem iného 30 podoblastí, tímy, čiastkové úlohy a rozpočet,“ vysvetľuje Štefan Vrátny z BIC Bratislava.
 
„Sme vďační, že nám BIC Bratislava pomohla s vypracovaním inovačnej stratégie. Dovtedy nám stačilo, keď sme si smerovanie vývoja a úlohy povedali osobne a naznačili „na pár hárkoch papiera“. Už dlhšie sme však cítili, že tomuto procesu potrebujeme dodať systematickosť. V určitom bode to firma jednoducho potrebuje,“ dopĺňa Šúri.
 
Sieť Enterprise Europe Network pomohla aj s podrobným marketingovým plánom a poradenstvom
 
Keď mali hotovú inovačnú stratégiu, pustili sa do rozvíjania biznisovej stratégie. Solargis totiž potreboval naplánovať nielen to, ako postupovať pri technickom vývoji svojich služieb, ale aj to, ako ich následne čo najefektívnejšie uplatniť na trhu. Stratégia ukázala, že po úspešnom dokončení naplánovaného vývoja by mal mať Solargis o 50 % viac zamestnancov, a jeho obrat by sa mal zdvojnásobiť.
 
Vďaka biznisovej stratégii si firma vedela lepšie nastaviť aj to, ako komunikuje so svojimi zákazníkmi. „Keď sme mali jasne stanovené, kam smerujeme, vedeli sme to jasnejšie komunikovať aj smerom k zákazníkom. Na základe biznisovej stratégie sme následne upravili aj komunikačnú stratégiu, pri ktorej sme využili konzultačné služby špecializovanej spoločnosti,“ dodáva spoluzakladateľ Solargisu, Marcel Šúri.
 
Firma má dnes vďaka podrobnému plánu rozvoja nielen lepšie stanovené čiastkové úlohy, ich časový rámec či stratégiu posilňovania jednotlivých tímov, ale predovšetkým jasne určené kritériá, na základe ktorých tieto úlohy vyhodnocuje. V snahe o dlhodobý vývoj inovácií, ako aj rast spoločnosti, je to veľmi nápomocné.
 
Spolupráca medzi spoločnosťou Solargis a sieťou Enterprise Europe Network sa posilňuje
 
Enterprise Europe Network prostredníctvom BIC Bratislava so spoločnosťou Solargis naďalej spolupracuje. Biznisovú stratégiu je totiž po finalizovaní potrebné aj implementovať, teda zaviesť do praxe. Sieť s 3 000 odborníkmi z viac ako 600 členských organizácií so sídlom v 60 krajinách po celom svete je cenným zdrojom podpory malých a stredných podnikov pri prístupe k financovaniu a partnerstvám v rámci EÚ.
 
Rovnako spoločnosti Solargis pomáha aj s vypracovaním návrhu na grant od prestížnej celoeurópskej schémy EIC Accelerator. Vypracovať návrh bez metodologickej podpory by bolo podľa slov Marcela Šúriho pre Solargis veľmi náročné. Ak bude Solargis úspešný a grant získa, BIC Bratislava bude so spoločnosťou spolupracovať aj pri implementácii tohto návrhu.
 
„Budem rád, ak budeme spolupracovať aj naďalej, či už pri implementácii projektov a stratégií, ktoré sme spolu vypracovali, alebo pri ich aktualizovaní. Rád sa o veciach, v ktorých nie som odborník, naučím od ľudí, ktorí im rozumejú lepšie,“ uzatvára Marcel Šúri.

 

Foto: Solargis