Informačná platforma Zelené hospodárstvo ponúka bezplatnú prezentáciu zelených riešení

08.01.2019

 

Buďte ako prví informovaní o novinkách v oblasti zeleného hospodárstva. Nájdite vhodné zelené riešenie a firmu, ktorá vám ho zabezpečí. Ponúknite svoje zelené riešenia alebo nájdite vhodného obchodného partnera. Zapojte sa do výmeny skúseností v zelenom podnikaní.

Zvýšenie zdrojovej efektívnosti a prechod na obehový model hospodárstva má prvoradý význam pre udržateľný rast krajiny a zvýšenie prosperity. Otázka prechodu na zelené a obehové hospodárstvo je komplexnou problematikou, a preto je kľúčom k úspechu intenzívne zapojenie všetkých relevantných rezortov a kľúčových skupín spoločnosti vrátane verejnosti. Záujmom Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) je stimulovať odbornú diskusiu o prínosoch obehového hospodárstva, príkladoch dobrej praxe a podporovať progresívnych partnerov a riešenia.

Zapojte sa: Jedným z praktických príkladov, ktorými MŽP SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) prispieva k propagácii a podpore zeleného hospodárstva, zelených firiem a ich riešení je prevádzka Informačnej platformy Zelené hospodárstvo (IP ZH). Platforma poskytuje priestor pre online prezentáciu environmentálne vhodných riešení a propagáciu firiem (v slovenskej a anglickej verzii),
ktoré tieto riešenia ponúkajú aj realizujú, na výmenu informácií a získavanie znalostí v oblasti zeleného hospodárstva.

Čo ponúka IP ZH užívateľom?
Informácie o zelenom hospodárstve. K dispozícii sú publikácie, ktoré súvisia s témou zeleného hospodárstva. Prístupné sú súvisiace strategické dokumenty. Užívateľovi poskytuje základné definície a informácie o zelených konceptoch na medzinárodnej úrovni, ako sú zelený rast, udržateľný rozvoj, obehové hospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov. Zároveň je zostavený výber finančných zdrojov, z ktorých je možné financovanie zelených riešení.

Databázu firiem a ich environmentálnych riešení. Užívateľ na základe svojich potrieb jednoduchým výberom z prednastavených oblastí získa informácie o firmách a ich riešeniach. Oblasti, ktorým sa IP ZH venuje, sú v súlade s princípmi zeleného hospodárstva, a to:
a) Adaptácia na zmenu klímy
b) Obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov
c) Udržateľná doprava
d) Energetická efektívnosť
e) Zelené budovy a bývanie

Databázu aktuálnych výziev jednotlivých finančných zdrojov, ktoré súvisia s problematikou zeleného hospodárstva. Jednotlivé finančné možnosti je možné vyselektovať výberom podľa oblastí IP ZH.

Pravidelne sa aktualizujú a dopĺňajú aktuality a zaujímavosti, ako aj kalendár so zoznamom podujatí súvisiacich so zeleným hospodárstvom.

Čo ponúka IP ZH zeleným firmám?
Priestor na bezplatnú prezentáciu činnosti firmy a jej zelených riešení, ktoré si môže užívateľ vybrať jednoduchým zadaním požadovaných oblastí. Zaradenie do databázy je možné vyplnením jednoduchého dotazníka.