Iniciatíva MANUNET vyhlasuje výzvu na podávanie projektov na rok 2019

22.01.2019

 

MANUNET  je Európska sieť národných a regionálnych agentúr na podporu rámcových programov EÚ. Podporuje výskum a spoluprácu európskeho výrobného sektoru koordináciou jeho výskumných a inovačných aktivít  z oblasti pokročilej výroby („advanced manufacturing“).

Výzva má za cieľ podporovať nadnárodné aktivity orientované na vysoko náročné (riskantné) R&D projekty venované výrobným technológiám.

Celkový rozpočet výzvy: 12,6 mil., €.
Uzávierka pre „pre-proposal phase“:  21. marca 2019

Viac informácií o výzve nájdete TU

Zdroj info:
RNDr. Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre Horizont 2020
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
E-mail: dusan.janickovic@savba.sk