Inovácie pre vytvorenie zdravého a udržateľného potravinového systému

19.10.2022

Slovenskí inovátori, študenti a výskumníci, kreatívni vývojári a programátori,

dňa 28 októbra 2022 sa uskutoční výnimočné podujatie venované práve Vám, na ktoré si Vás dovoľujeme pozvať. Podujatie je organizované v gescií Slovak Business Agency - EIT FOOD HUB-u. Účastníci sa oboznámia s novými trendami v poľnohospodárstve a potravinárstve. Podujatie sa uskutoční primárne v online forme, v prípade záujmu bude môžná aj účasť prezenčne v sídle Slovak Business Agency, Karadžičova 2, Bratislava.

• EIT je nezávislým orgánom EÚ so sídlom v Budapešti. EIT Food Hubs spája kľúčových hráčov v regionálnom inovačnom systéme, ktorí odovzdávajú cenné skúsenosti s podporou podnikateľom s inovačnými nápadmi. Platforma EIT Food Hub podnecuje rozvoj inovačných nápadov a vzdelávanie inovačných tímov s cieľom presadenia ich inovácií na trhu. Okrem toho je ich hlavným cieľom pomôcť posilniť miestne inovačné ekosystémy a ich inovačné výstupy, čo vedie k zvýšeniu celkovej inovačnej výkonnosti každej krajiny.

• Zameranie iniciatívy je focusované na potravinárstvo, prvovýrobu potravín a surovín potravinového priemyslu, ale i na oblasť odpadového hospodárstva pri výrobe potravín a poľnohospodárskych produktov, v oblasti ekologizácie, zvyšovania kvality a zdravotných benefitov potravín. Podporuje ciele EÚ zamerané na vytváranie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a pracovných miest tým, že umožňuje podnikateľom a inovátorom transformovať ich najlepšie nápady na produkty a služby pre Európu.

• Jedno z týchto centier sa nachádza i na Slovensku, ktoré organizuje tento workshop, v rámci ktorého účastníci nodobudnú nové nové poznatky z oblastí aktuálnych potravinových výziev súčasosti, konkrétne z oblasti liečivých rastlín, fytonutrientov a ich terapeutického využitiu, diverzifikácie proteínov, jedlých kvetov a jedlého hmyzu ako netradičných zdrojov výživy, upcyklácie/zero waste a plytvania potravinami, vplyvu skelníkových plynov v agropotravinárstve. Účastníci sa oboznámia aj s politikami v oblasti prevencie potravinového odpadu.

Tešíme sa na Vašu účasť. 

VĎAKA ÚČASTI NA WORKSHOPE:

• sa zvýši Vaša inovačná kapacita,

• zoznámite sa s novými inovačnými trendami s praktickým využitím vo Vašej praxi,

• prispejete k zlepšenie slovenského agrosektora

PRIDAJTE SA K NÁM

a prihláste sa na workshop vyplnením prihlasovacieho formulára na linku: https://forms.gle/eJBAPoVcXX93RHDr7 

 

Karadžičova 2, Bratislava