Inovačné vouchery pre firmy z banskobystrického kraja

02.07.2021

SOPK informuje odbornú verejnosť o možnosti zapojiť sa do výzvy – Inovačné vouchery. Cieľom výzvy je podporiť podniky v banskobystrickom kraji, ktoré majú chuť a potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb, či procesov. Výzva je určená pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú sídlo na území kraja a podnikajú viac ako 12 mesiacov.

Celková suma určená na výzvu je 2 milióny eur a výška inovačnej poukážky sa pohybuje od 2 000 do 15-tisíc eur až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov. Žiadateľovi môže byť poskytnutá maximálne dvakrát, a to na dve rôzne aktivity spolu v hodnote 15-tisíc eur.

Výzva vyhlásená 22. 6. 2021 v trvaní 3 mesiace!

Projekty pomôžu firmám prijímať lepšie rozhodnutia v nasledujúcich otázkach:
• Je naše produktové portfólio pripravené na nové trendy a výzvy trhu?
• Aký potenciál majú naše nápady a do ktorých z nich sa oplatí investovať zdroje?
• Existuje optimálnejšie technické/konštrukčné riešenie našich výrobkov?
• Aké inovácie nám pomôžu rásť?
• Existuje lepší spôsob akým predávať naše produkty?
• Ako nastaviť vnútorné procesy a komunikáciu pracovníkov tak, aby sme fungovali ako skutočne výkonná firma?
• V akých oblastiach máme školiť našich zamestnancov?

Všetky podrobné materiály nájdete na web stránke: www.inovujme.sk/sk/podniky