Inteligentná mobilita - predkomerčné obstarávanie v rámci projektu Muntstroom

13.11.2020

Ak ste firma zaoberajúca sa IKT, softvérom, hardvérom, analýzami či už bezpečnosťou na strane poskytovateľov technológií alebo sa zaoberáte mobilitou, správou aktív, bezpečnosťou, lokalitou / obchodnou atraktivitou, cestovným ruchom atď. na strane spoločností, ktoré by chceli využiť údaje toku ľudí na vývoj nových aplikácií a služieb na komerčné účely, spozornite!! Projekt Muntstroom je aj pre vás!

Bruselský operátor verejnej dopravy a regionálne inštitúcie pre mobilitu spúšťajú po prvýkrát európske predkomerčné obstarávanie „European Pre-Commercial Procurement (PCP)“ pre dáta a analýzy toku ľudí a prvé PCP v regióne hlavného mesta Belgicka - v Bruseli.

 

Cieľom je vyvinúť automatizovaný monitorovací systém pre chodcov pre vonkajšie a vnútorné počítanie, určovanie polohy a smerovanie a ovplyvňovanie toku ľudí. Bude testovaný v živom laboratóriu v samom srdci Bruselu, na Muntplein (Place de la Monnaie).

Zhromaždené údaje, ktoré predstavujú množstvo chodcov alebo ľudí v danej oblasti, v rámci rôznych aplikácií môžu byť použité okrem iného na zlepšenie režimu chodcov, na zlepšenie kombinovanej mobility, na riadenie toku ľudí, na monitorovanie a hodnotenie dopadu rôznych podujatí a ako vstupné údaje pre riadenie núdzových situácií. Pre rôzne typy koncových používateľov budú podporované rôzne obchodné modely, takže sa predpokladá inteligentný prístup k údajom.

Rozpočet: 460 000 EUR bude pridelených metódou predkomerčného obstarávania (PCP) a verejného obstarávania inovácií (PPI).

Ako prvý krok: trhová konzultácia s termínom 4. decembra 2020, 17:00 SEČ

Startupy a MSP majú jedinečnú príležitosť zapojiť sa do PCP. Konzultácia o trhu je adresovaná:

• Konzultácia s dodávateľmi technológií s cieľom preskúmať technologické možnosti: TU

• Konzultácia s používateľmi údajov s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu pre používateľov: TU

19. novembra sú pripravené 2 informačné webináre určené pre:

  • POSKYTOVATELIA TECHNOLÓGIÍ

           Kedy: 19. novembra 2020 | 13:00 SEČ, online

  • UŽÍVATELIA ÚDAJOV

           Kedy: 19. novembra 2020 | 15:00 SEČ, online

Registrácia: muntstroom@stib-mivb.brussels

Viac informácií: TU

Kontakt: Slovak Business Agency, Júlia Mesíková, mesikova@sbagency.sk