Kaskádové financovanie z projektu AMULET

14.06.2022

Využite možnosť zapojiť sa do výzvy kaskádového financovania v rámci projektu H2020  s názvom AMULET !

Advanced Materials & Production United for LightwEight (AMULET) je projekt podporený z programu HORIZONT 2020, ktorého cieľom je využiť inovačný potenciál MSP prostredníctvom finančne podporenej medzi-sektorovej výmeny vedomostí.

 

1. otvorená výzva projektu Amulet vyberie až 36 bottom-up projektov, z ktorých až 26 postúpi do prvej podpornej fázy programu AMULET a z nich až 7 dokončí celý program.

 

Nástroj financovania bude zahŕňať jednorazový grant až do výšky 120 000 EUR na projekt (fáza 1 23 000 EUR, fáza 2 80 000 EUR, fáza 3 17 000 EUR), zatiaľ čo MSP jednotlivo nesmie dostat viac ako 60 000 .

 

Zúčastnené projekty sa musia zameriavať na súčasné výzvy na úrovni EÚ týkajúce sa troch typov ľahkých materiálov (kompozity na báze polymérov, kompozity s keramickou matricou a zliatiny ľahkých kovov) a to pre štyri priemyselné trhy: automobilový priemysel, letectvo, energetika a stavebníctvo.

Projekty môže predložiť mikro-konzorcium zložené z minimálne 2 a maximálne 3 malých a stredných podnikov.

 

Zapojenie sa do 1. otvorenej výzvy projektu AMULET je možné do 30.6.2022 s tým, že koncom roka sa očakáva aj druhé kolo výzvy.

 

Viac informácii o výzve a aktuálnej ponuke partnerstiev nájdete TU.

Info & matchmakingové podujatie (online) sa uskutoční 15.6.2022 v čase od 09:45 do 12:30 a registrovať sa môžete priamo TU.