Klastre vytvárajú podmienky, ktoré stimulujú inovácie.

02.11.2018
Klastre vytvárajú podmienky, ktoré stimulujú inovácie, vďaka čomu vedia firmy rýchlejšie reagovať na potreby zákazníkov a vyvíjať nové technológie. Prepájanie našich univerzít, firiem a tretieho sektora, koncentrácia odborníkov, ale aj spolupráca medzi konkurenciou môžu výrazne podporiť inovácie a produktivitu, čo vedie k vyššej konkurencieschopnosti doma aj v zahraničí. Viac o súčasnej situácii a jednotlivých klastroch na Slovensku sa dočítate v článku od Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku - SAPIE.