Krištáľové inovácie - Ceny sú rozdané

05.03.2019

 

Tradične je každý druhý rok súčasťou Valného zhromaždenia členov Banskobystrickej regionálnej komory SOPK aj odovzdávanie cien víťazom súťaže za inovácie Krištáľový Merkúr. A tak sa 18. februára 2019 oceňovalo. Takto o rok zase ocenia firmy za ich pozitívny prístup k životnému prostrediu Zeleným Merkúrom. Do súťaže sa mohli prihlásiť nielen podnikatelia a firmy, ktoré v oblasti inovácií a výskumu priniesli na trh nový alebo inovovaný produkt, ale i študenti stredných škôl a univerzít s vlastnými, často prelomovými nápadmi a riešeniami.

Súťaž vyhlasuje SOPK, Úrad priemyselného vlastníctva SR a Banskobystrický samosprávny kraj. Do tohto, v poradí už 23. ročníka prijala Banskobystrická regionálna komora SOPK 11 nominácií, z nich 4 boli v kategórii Produktová inovácia a 7 v kategórii Mladý inovátor. O laureátoch Krištáľového Merkúra 2018 rozhodla komisia zložená zo zástupcov vyhlasovateľov komplexnou analýzou nominácií a ich originality, pôvodu, prínosu pre trh či pre životné prostredie.

Firmy...
Ocenenie za Produktovú inováciu získala spoločnosť PRAKTIKPUMP s.r.o., Zvolen so svojím produktom Kalové čerpadlo SPIRAM 50-A. Ide o čerpadlo s unikátnym riešením jednolopatkového obežného kolesa, ktorého hlavnou výhodou je vysoká priechodnosť tuhých častíc s rozmerom zhodným s priemerom sacieho potrubia. Táto spoločnosť ako jediná vykonala v slovenských podmienkach výskum čerpadiel tohto druhu, pričom sa svojou vedeckou činnosťou zaradila do úzkeho okruhu celosvetových výskumníkov zaoberajúcich sa oblasťou kalových čerpadiel. Výsledky vývoja Kalového čerpadla SPIRAM 50-A garantuje Slovenská technická univerzita v Bratislave, Katedra hydraulických strojov Strojníckej fakulty, ktorá so spoločnosťou PRAKTIKPUMP spolupracovala na tomto novom technickom riešení.

...aj študenti
Do kategórie Mladý inovátor sa prihlásili študenti Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici, Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici, Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene či PhD. študent Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Víťazom sa stal Marek Kraus, študent 4. ročníka SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici. Cenu si prevzal za nápad Kamerového slideru na tvorbu videí za pomoci fotoaparátu a funkcií timelamp. Tento opensource projekt sa vyznačuje nižšími nákladmi ako podobné produkty na trhu, pričom je možné tento slider ďalej individuálne upravovať podľa požiadaviek. Toto riešenie predstavuje prínos nielen pre trh v oblasti natáčania videozáznamov, ale predovšetkým pre odborné školy, univerzity, kde študenti môžu vďaka nízkej cenovej náročnosti a širokej dostupnosti využiť kamerový slider na rôzne pokusy.