Maďarský výrobca biocídneho dezinfekčného prostriedku hľadá obchodných partnerov

26.03.2020

Maďarská spoločnosť, klient siete Enterprise Europe Network, ponúka biocídny výrobok testovaný v akreditovanom laboratóriu. Ide o povrchový dezinfekčný prostriedok na báze chlóru (bez chlórnanu), ktorý sa po polhodine rozkladá bezo zvyškov. Má baktericídny účinok až do 50% riedenia s 15-minútovou expozičnou dobou. Odporúča sa na dezinfekciu umývateľných povrchov, podláh či vybavenia v interiéri a exteriéri.

Výrobok je povolený v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie v kategórii PT2 (povrchový dezinfekčný prostriedok) v súlade s článkom 55 nariadenia Rady Európy 528/2012 na základe osobitného povolenia.

Balenie produktu: 20 l HDPE plechovka

Maďarská spoločnosť hľadá obchodných partnerov na Slovensku na dlhodobú medzinárodnú spoluprácu.

Viac informácií poskytne sieť Enterprise Europe Network Maďarsko.:

Mr. István Cseh

Solution Trade Kft.
Phone: +36 30 98 59 821
E-mail: solutiontradekft@gmail.com