MobiliseSME

21.04.2022

Aj vy sa môžete prihlásiť do programu MobiliseSME a zmeniť na chvíľu pracovné prostredie, získať množstvo cenných skúsenosti a precvičiť si cudzí jazyk. 

Chcete pomáhať rozvíjať zručnosti a schopnosti nie len seba ale aj vašich zamestnancov? Program MobiliseSME je na to ako stvorený, prostredníctvom krátkodobého cezhraničného vysielania do inej spoločnosti. Program podporuje malé a stredné podniky v rozvoji ich konkurencieschopnosti, spoznávaní nových trhov, vytváraní nových partnerstiev a nadobúdaní medzinárodných skúseností. Pracovníci môžu byť vyslaní do zahraničia minimálne na 1 mesiac a maximálne na 6 mesiacov.


Program MobiliseSME prebieha nepretržite do konca roka 2022.

 

Viac informácií o programe a podmienkach nájdete na webovej stránke : https://camit.sk/sk/sme-mobilise