Narodná kancelária Horizontu na Slovensku spúšťa nový web

02.03.2021
 
Národná kancelária HORIZONTU so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR

 
 
spúšťa 1. marca 2021 nový web k novému Rámcovému programu pre výskum a inovácie
 HORIZONT EURÓPA (2021 - 2027) v slovenskom jazyku
 
  • Aktuálne informácie o programe, jeho štruktúre po jednotlivých pilieroch, oblastiach či klastroch.
  • Novinkou sú Misie a Európske výskumno-inovačné partnerstvá.
 
 
 
Sledujte všetky novinky aj na FB: Národný koordinátor programu EÚ Horizont Európa