Nová platforma EÚ na financovanie a tendre k programu Horizont 2020

07.01.2019

 

Firmy pracujúce v oblasti vedy a výskumu informujeme, že doteraz známa internetová platforma Európskej komisie na informácie o programe Horizont 2020 a predkladanie návrhov projektov pre výzvy na predkladanie ponúk v rámci programu Horizont 2020 – Participant Portal - bola nahradená revidovanou a rozšírenou verziou.

Nový Portál financovania a tendrov - Funding & tender opportunities poskytuje nový prístup k finančným prostriedkom a výberovým konaniam EÚ, ktoré sú spravované Európskou komisiou a ďalšími inštitúciami EÚ. Údaje zadané na Participant Portali, ktorý bude v krátkom čase odpojený, ako aj jeho hlavné funkcie ostali zachované. Všetky nové návrhy a výzvy môžete už odteraz zadávať v novom systéme