Nová spoločná výzva M-ERA.NET 2019 so zameraním na nové materiály je otvorená

22.03.2019

 

Spoločná výzva M-ERA.NET 2019 bola otvorená 19. marca 2019. Zúčastňuje sa na nej 35 finančných agentúr z viac ako 25 európskych a neeurópskych krajín s predbežným celkovým rozpočtom približne 25 miliónov EUR.

Financovanie bude poskytnuté inovatívnym projektom zameraným na:
- Modelovanie pre materiálové inžinierstvo a spracovanie
- Inovatívne povrchy, nátery a rozhrania
- Vysoko výkonné kompozity
- Funkčné materiály
- Nové stratégie pre pokročilé materiálové technológie v zdravotníckych aplikáciách
- Materiály pre aditívnu výrobu

Termín pre povinné predbežné návrhy: 18. jún 2019 o 12:00 hod.

Všetky dokumenty výzvy sú zverejnené na webovej stránke Call 2019. Podrobné informácie o účastníckych krajinách vrátane pravidiel financovania nájdete TU

Od všetkých žiadateľov sa vyžaduje, aby kontaktovali svoje národné finančné organizácie pre národné podrobnosti programu. Pozývame vás, aby ste využili túto príležitosť na realizáciu nadnárodných projektov výskumu a vývoja v oblasti výskumu materiálov a inovácií.

M-ERA.NET je sieť financovaná EÚ, ktorá bola zriadená na podporu a zvýšenie koordinácie európskych výskumných programov a súvisiaceho financovania v oblasti materiálovej vedy a inžinierstva. Cieľom konzorcia M-ERA.NET je prispieť k reštrukturalizácii Európskeho výskumného priestoru (ERA) a fungovať ako jednotná inovatívna a flexibilná sieť finančných organizácií.

Zdroj info: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)