Nové možnosti pre slovenských vystavovateľov v Krakove

07.08.2023

Dávame do pozornosti slovenským firmám, že k zmluvne zakotveným a veľmi dobre fungujúcim partnerstvám Slovensko-poľskej obchodnej komory v Poľsku, ako napríklad s RIG Katowice (Regionalna Izba Gospodarcza), Izba Morska Gdynia či Nowosaczska (Nowy Sacz), pribudla z neďalekého Krakova 4. júla 2023 nová zmluvne podložená spolupráca s EXPO Krakow/Targi w Krakowie.

Na základe zmluvy podpísanej Slovensko-poľskou obchodnou komorou a výstaviskom v Krakove majú slovenskí podnikatelia možnosť predstaviť sa v septembri a októbri 2023 hneď na troch významných veľtrhoch.

1) KIAF KRAKOW - Medzinárodný veľtrh interiérovej architektúry
     Termín: 20. – 21. 9. 2023

2) PACKAKING INNOVATIONS - 15. medzinárodný veľtrh obalov a obalových inovácií
     Termín: 20. – 21. 9. 2023

3) FASTENER POLAND - Medzinárodný veľtrh spojovacieho materiálu
     Termín: 18. – 19. 10. 2023


KONTAKT pre záujemcov o účasť na veľtrhoch ako vystavovateľ/návštevník:
- Slovensko-poľská obchodná komora Žilina
- tel.: 041/7235 102
- e-mail: zahrza@za.scci.sk