Nové podmienky vstupu do Srbska pre podnikateľov od 21. 01. 2021

22.01.2021

Srbsko otvorilo svoje hranice pre podnikateľov z celého sveta, ktorí do tejto krajiny vstúpia od 23. januára 2021 špeciálnym zjednodušeným postupom, ktorý sa líši od pravidiel platných pre ostatných cestujúcich. Na podnet Obchodnej a priemyselnej komory Srbska vláda Srbskej republiky umožnila zahraničným občanom, ktorí do krajiny vstupujú z obchodných dôvodov, prekročiť hranice len po predchádzajúcom informovaní komory o ich príchode a potom, do 24 hodín po vstupe do krajiny, získať a predložiť negatívny test RT-PCR alebo test antigénu na detekciu vírusu SARS-CoV-2.

Podľa nových pravidiel platných od 21. januára budú vlastníci, manažéri a zamestnanci ich spoločností, ktorí majú v úmysle pricestovať do Srbska z obchodných dôvodov, predtým povinní informovať Srbskú obchodnú a priemyselnú komoru o svojom príchode, ktorá o tom bude včas informovať hraničnú políciu s cieľom umožniť jej prekročenie hranice. Po vstupe do krajiny budú testovaní v srbskom referenčnom laboratóriu, predložia test komore a ak bude test negatívny, budú naďalej vykonávať svoje plánované činnosti.

Oznam o príchode, všetky potrebné informácie a podporu získate od Obchodnej a priemyselnej komory Srbska e-mailom: inocovid19@pks.rs. Žiadosť by sa mala podať písomne ​​48 hodín pred dátumom vstupu do Srbska na formulári, ktorý obsahuje tieto informácie:

a. meno a priezvisko osoby (osôb) prichádzajúcich do Srbskej republiky
b. číslo pasu a krajina, ktorá cestovný pas vydala
c. obchodných dôvodov pre príchod do Srbskej republiky
d. dátum a hraničný priechod vstupu do Srbska
e. číslo letu / evidenčné číslo auta atď.
f. adresa a dĺžka pobytu v Srbskej republike, kontaktný telefón, e-mail