Nové Pravidlá Incoterms® 2020 sú už v predaji

05.02.2020

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako jediná prináša slovenským podnikateľom najnovšiu knižnú verziu Pravidiel o používaní domácich a medzinárodných obchodných podmienok Incoterms® 2020.

Rast globálnej ekonomiky umožnil väčšine podnikov lepší prístup na celosvetové trhy. Vďaka tomu sa dnes tovar predáva vo viacerých krajinách, vo väčších množstvách, rozmanitosti a rýchlejším tempom. So zvyšovaním objemu a zložitosti globálneho obchodu rastie aj počet možností vzniku rôznych nedorozumení a nákladných sporov, keď nie sú kúpne zmluvy adekvátne uzavreté.

Aktuálne vydanie publikácie Pravidlá MOK Incoterms® 2020 sa zaoberá týmito rizikami s cieľom uľahčiť medzinárodné obchodovanie. Odkaz na niektoré pravidlo Incoterms® 2020 v zmluve o predaji tovaru jasne definuje príslušné povinnosti zmluvných strán týkajúce sa otázok, ako sú riziko, náklady a zabezpečenie prepravy a colného prerokovania tovaru na vývoz/tranzit/dovoz, čím sa znižuje možnosť právnych komplikácií.

Pravidlá Incoterms® 2020 tiež ponúkajú jednoduchšiu a zrozumiteľnejšiu prezentáciu všetkých 11 pravidiel so zrevidovanou jazykovou úpravou, rozšíreným úvodom a vysvetlivkami. Jednotlivé články sú usporiadané „horizontálne“, aby lepšie vystihovali logiku obchodnej transakcie a používatelia zreteľne vidieli rozdiely pri riešení konkrétnych problémov.

 

Publikáciu si môžete objednať ◄ od 28. januára 2020 na Úrade SOPK alebo v Regionálnych komorách SOPK, ktoré sídlia v každom krajskom meste SR.