Nové pravidlá pre copyrighty v Európskej únii - prehľadný súhrn

07.06.2018

Určite ste si všimli zmeny v európskej legislatíve týkajúce sa autorských práv. Nové pravidlá zjednodušuje prístup k online obsahu a online vysielaniu z rôznych krajín EÚ, ale najmä zavádzajú výnimky používania digitálnych materiálov pre vzdelávanie, výskum a ochranu dedičstva a tým zjednodušujú prístup pre študentov, učiteľov aj kultúrne inštitúcie. Zmeny tiež posilnia vymožiteľnosť práv vlastníkov, chránia novinárov a  zjednodušujú prístup a šírenie materiálov pre zdravotne znevýhodnených ľudí. 

Stručný prehľad zmien nájdete na:  http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=52749