Nové pravidlá pre nové kamióny

20.06.2024

Nákladná doprava je zodpovedná za asi 30 percent emisií skleníkových plynov z dopravy v EÚ. Zároveň emisie dopravy ako celku, a špeciálne nákladnej dopravy, rastú – ako v jedinom zo sektorov európskej ekonomiky.

Je to zároveň ekonomicky dôležitý sektor, s ročným obratom 938 miliárd eur. Prepravné firmy svoje flotily vozidiel pravidelne obnovujú. Nástup kamiónov s elektromotormi s dojazdom asi 500 kilometrov je očakávaný v najbližších dvoch rokoch. Pravidlá, ktoré vyrovnajú ich váhovú nevýhodu, budú signálom pre producentov aj ich zákazníkov. V počte ťažkých úžitkových vozidiel s elektropohonmi zatiaľ Európa výrazne zaostáva za Čínou. Podľa údajov IEA z roku 2022 bolo predaných celosvetovo asi 66-tisíc stredných a ťažkých úžitkových vozidiel, z toho 52-tisíc (85 percent) v Číne. Tá je aj ich hlavným výrobcom.

Zelená nákladná doprava
Európskymi inštitúciami prešla legislatíva, ktorá nastavila ciele na ozelenenie nákladnej a autobusovej dopravy. Veľké vozidlá, ktoré jazdia dlhé trate, sa elektrifikujú náročnejšie ako tie osobné – potrebujú väčšie baterky aj silnejšie nabíjacie stanice. Preto na stole nebolo 100-percentné zníženie emisií tak ako pri autách. Eurokomisia navrhla, aby sa celkové emisie novoregistrovaných úžitkových vozidiel do roku 2034 znížili o 45 percent a od roku 2040 o 90 percent. Europoslanci to v hlasovaní podporili a medzicieľ do roku 2039 zvýšili zo 64 percent na 70 percent. Na tom sa ešte budú musieť zhodnúť s členskými krajinami, tie však podporili pôvodné ciele eurokomisie. Hlavné body plánu by tak mali vstúpiť do platnosti. Ciele sa budú týkať nových vozidiel, neovplyvnia tie existujúce. V praxi to znamená, že výrobcovia budú môcť aj naďalej vyrábať nové veľké vozidlá so spaľovacími motormi, tie však už od roku 2040 budú môcť inštalo vať iba do malej časti z nich. Zvyšok by mal byť elektrický alebo vodíkový pohon. Emisie z dopravy v Európskej únii sa od roku 1990 do roku 2023 zvýšili o 26 percent, čím sa toto odvetvie stalo „problémovým dieťaťom“ ekologickej transformácie. Európa si pritom stanovila cieľ znížiť do roku 2050 emisie v do prave o 90 percent.

Spoplatnenie fosílnych palív nevyrieši všetko
Trh s uhlíkom doteraz spoplatňoval emisie približne 10-tisíc priemyselných podnikov a elektrární. Po novom budú za emisie CO2 platiť aj domácnosti. Pre oblasť vykurovania a pohonné hmoty zavedie Európska únia paralelný systém – takzvané ETS2. Od roku 2027 začne EÚ stanovovať cenu emisií CO2 zo spaľovania benzínu a nafty. Výrobcom palív uloží povinnosť kupovať si v rámci ETS2 emisné certifikáty. Tento krok má zvýšiť dopyt po ekologickejších alternatívach, ale zároveň aj vyššiu cenu pohonných hmôt. Zahrnutie cestnej dopravy do obchodovania s emisiami sa pravdepodobne dotkne najmä chudobnejších členských štátov EÚ, kde domácnosti využívajú ojazdené a emisne náročné vozidlá. Podľa štúdie Postupimského inštitútu pre výskum klímy si vodiči áut priplatia za benzín až 10,5 centov za liter benzínu a 12 centov za naftu.

Viac info: Ivana Lukáčová, Bratislavská regionálna komora SOPK, e-mail: ivana.lukacova@sopk.sk