Nové symboly označenia pôvodu

13.12.2022

 

Národná rada Slovenskej republiky v októbri schválila zmeny v rámci zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov. Zemepisné označenie alebo označenie pôvodu je oprávnený používať každý, kto na trh uvádza výrobok, ktorý spĺňa špecifikáciu výrobku a vyrába ho na presne určenom mieste. Vďaka týmto zmenám môžu aj producenti tzv. nepoľnohospodárskych výrobkov (napríklad keramiky alebo tradičnej výšivky) používať symboly, ktoré sa doposiaľ mohli používať len na výrobky chránené v EÚ (teda tzv. poľnohospodárske výrobky, ktoré sa označujú symbolikou upravenou v práve EÚ).

Podľa schváleného zákona, bude môcť výrobca na takýto produkt umiestniť aj značku zobrazujúcu sym bol, ktorý spotrebiteľa upozorní na fakt, že konkrétny výrobok má jasný pôvod a skutočne bol vyrobený na konkrétnom zemepisnom území.

Úrad priemyselného vlastníctva SR sa spolupodieľal na príprave tejto legislatívnej zmeny. Aj takýmto spôsobom sa poskytne podpora výrobcom, ktorí vyrábajú výrobky s kultúrnou a historickou hodnotou.

Zdroj: upvsr