Nový informačný portál o Európskom výskumnom priestore (ERA)

13.08.2019

 

Firmy zaujímajúce sa o výskum, inovácie a financie z EÚ informujeme, že tak ako bol pôvodný Participant Portal EK zmenený na portál Funding & tender opportunities (poskytujúci súhrnný prehľad všetkých EÚ programov a tendrov), zmena nastala aj na Slovensku.

Pôvodná informačná stránka venovaná Horizontu 2020 na adrese Centra vedecko-technických informácií SR bola upgradovaná na nový informačný portál o Európskom výskumnom priestore - ERA portál Slovensko.

Nájdete tu súhrnné informácie o výskumných aktivitách EÚ v kapitolách:
· Európsky výskumný priestor (ERA)
· Národná kancelária Horizontu 2020 – tu nájdete všetky informácie o Horizonte 2020
· Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)
· Projekt SK4ERA

Zdroj info:
Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre Horizont 2020
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
E-mail: dusan.janickovic@savba.sk