Nový medzinárodný projekt za účasti Trenčianskej regionálnej komory SOPK

03.07.2023

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (FunGlass) spustilo v júni realizáciu nového európskeho projektu s názvom GlaCerHub (Glass-ceramic innovation ecosystem for implementation of new research directions in applications). Jedným z partnerov projektu je Trenčianska regionálna komora SOPK ako garant a sprostredkovateľ sieťovania výskumných inštitúcií s potenciálnymi priemyselnými partnermi.

Vďaka zapojeniu sa SOPK do projektu získava konzorcium prístup k európskej sieti obchodných komôr Eurochambres, ako aj k podnikateľskej sieti zriadenej Európskou komisiou – Enterprise Europe Network, čo môže prispieť k lepšej spolupráci s priemyslom a podpore internacionalizácie vedy a výskumu.

Pre Centrum FunGlass je to ďalší významný projekt (nadväzujúci na projekt programu H2020 FunGlass vo výške 15 mil. €) financovaný Európskou komisiou z programu na podporu výskumu a inovácií. Celkový rozpočet projektu je 5 mil. € na obdobie štyroch rokov. Podľa rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika je ďalší získaný projekt znakom toho, že Centrum FunGlass nezaháľa, práve naopak, úspešne pracuje na nových výzvach a vie obstáť v silnej medzinárodnej vedeckej konkurencii. GlaCerHub patrí medzi 13 podporených projektov z výzvy Horizont Európa – Excellence Hubs spomedzi 102 konzorcií a je to jediný takýto projekt koordinovaný slovenskou výskumnou inštitúciou.

Ambíciou projektu je vytvoriť inovačné centrum podporujúce transfer technológií z výskumu do priemyselnej praxe v slovensko-českom regióne, a to v oblasti výskumu a aplikácie sklených a keramických materiálov s využitím v širokej škále pre náš región strategických odvetví, ako sú automotive, energetika, odpadové hospodárstvo, komunikačné technológie či zdravotníctvo.

Cieľom konzorcia bude okrem inštitucionálnych štruktúr vytvoriť a implementovať spoločnú výskumnú a inovačnú stratégiu postavenú na interakcii a symbióze v rámci tzv. štvorlístka excelentnosti, ktorý tvoria výskumné inštitúcie, priemyselné subjekty, regionálna samospráva a tretí sektor. Akademické inštitúcie budú v tomto prípade poskytovateľmi výskumných kapacít a výskumnej infraštruktúry, pričom impulzy pre ich výskumný program budú prichádzať priamo od priemyselných partnerov. Úlohou regionálnej samosprávy a tretieho sektora bude pomoc pri sprístupňovaní nástrojov na podporu inovácií, podpora pri šírení výsledkov projektu a spolupráca pri získavaní a vzdelávaní talentov.

Konzorcium tvorí okrem Trenčianskej univerzity šesť partnerov z Českej republiky, šesť zo Slovenskej republiky a jeden zo Španielska.

Projekt bol slávnostne spustený na stretnutí partnerov 26. a 27. júna 2023. Keďže ciele projektu sú stanované veľmi ambiciózne, slávnostná časť prešla plynule do pracovného rokovania, na ktorom partneri riešili úvodnú fázu implementácie projektu zameranú na vytvorenie vizuálnej identity inovačného centra, prípravu plánu na zdieľanie dát, vytvorenie implementačných štruktúr a spustenie prípravy spoločnej stratégie rozvoja relevantných vedecko-výskumných infraštruktúr. Stretnutia sa zúčastnila aj zástupkyňa Európskej komisie Pepa Krasteva, ktorá počas stretnutia poskytla konzorciu praktické usmernenia a nešetrila slovami povzbudenia.

Viac info: Ján Václav, riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK
www.sopk.sk/tn