Nový prieskum 50 000 európskych podnikov odhaľuje pozitívne výhľady na rok 2018, ale rastúce obavy v súvislosti s nesúladom zručností

27.11.2017

Európske podniky sú vo veľkej miere optimistické v prognózach na nasledujúci rok, pričom očakávania týkajúce sa predaja, zamestnanosti a investícií majú vzrastajúcu tendenciu, ale zároveň rastú obavy týkajúce sa prístupu ku kvalifikovaným pracovníkom. Toto sú hlavné zistenia Ekonomického prieskumu EUROCHAMBRES 2018, ktorý je v poradí 25. výročným hodnotením očakávaní európskych podnikateľských komunít na základe odpovedí od viac ako 50 000 podnikov z 23 krajín.

Arnaldo Abruzzini, generálny riaditeľ EUROCHAMBRES, uviedol: "Podnikanie v Európe sa posúva od pokrízového režimu smerom k expanzii, čo sa odráža v ekonomickom raste, nižšej nezamestnanosti a rastúcom svetovom obchode. Politiky musia tento pozitívny trend v prvom rade posilňovať zabezpečením prístupu k zručnostiam a odstránením obchodných bariér."

Kľúčové zistenia prieskumu:

 • Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov obsadil druhú priečku (v porovnaní so štvrtou z minulého roka) medzi výzvami na rok 2018.
 • Vyhliadka Brexit-u je pre írske podniky najdôležitejšou výzvou, ale vo väčšine ostatných zúčastnených krajín EES 2018 je oveľa nižšie.
 • Očakávania domáceho predaja v porovnaní s minulým rokom mierne vzrástli, ale zdanlivo zostávajú zdrojom neistoty pre podniky, keďže domáci dopyt sa opäť zaradil medzi najdôležitejšie.
 • Výhľad vývozného predaja v rámci EÚ i mimo nej je vyšší ako v roku 2017, a to aj napriek pretrvávajúcej neistote z geopolitickej situácie.
 • Očakávania zamestnanosti presahujú po prvý raz úroveň predkrízového obdobia.
 • Predpovede investícií pokračujú v rastúcom trende odrážajúc zlepšenie podmienok financovania a pretrvávajúce nízke úrokové sadzby.

   

  Komory sa obávajú, že všeobecne pozitívny výhľad bude oslabený, ak sa nesúlad medzi požiadavkami pracovného trhu a zručnosťami a kvalifikáciou pracovníkov nebude účinne a rýchlo riešiť. „Podniky sú pripravené ponúknuť prácu, ale náš prieskum ukazuje, že hľadanie zamestnancov s vhodnými zručnosťami je čoraz väčším problémom. To je ekonomicky aj sociálne škodlivé. Potrebujeme väčšiu mobilitu na trhu práce v celej EÚ, posilnené programy učňovského vzdelávania a odborné vzdelávanie a lepšiu interakciu medzi svetom vzdelávania a podnikania,“ konštatoval A. Abruzzini.

  EUROCHAMBRES – Asociácia európskych obchodných a priemyselných komôr predstavuje viac ako 20 miliónov podnikov v Európe – 98 % z nich sú MSP – prostredníctvom členov v 43 európskych krajinách a siete 1 700 regionálnych a miestnych komôr.

  Dostupné výsledky EUROCHAMBRES Ekonomický prieskum 2018 v anglickom jazyku: