Obnovená agenda EÚ pre výskum a inovácie

22.05.2018

Dávame do pozornosti dokument Obnovený európsky program pre výskum a inovácie - Príležitosť pre Európu formovať svoju budúcnosť, ktorý vydala Európska komisia dňa 15. 5. 2018

Oznámenie predstavuje súbor konkrétnych akcií na podporu programu EÚ pre výskum a inovácie a ponúka viacero konkrétnych opatrení, ktoré majú zlepšiť európske inovačné kapacity a viesť k dlhodobej globálnej konkurencieschopnosti Európy.

1. Sumarizuje súčasný stav v EÚ a ČK v oblasti výskumu a inovácií;
2. Hodnotí stav financovania z verejných i súkromných zdrojov;
3. Navrhuje opatrenia na  prispôsobenie regulačných rámcov inováciám;
4. Navrhuje stanovenie cieľov pre oblasť výskumu a inovácií v rámci celej EÚ - Spustiť celoúnijné výskumné a inovačné misie

 

Dokument si môžete stiahnuť
· v slovenskom jazyku
· v anglickom jazyku

spoločne s prílohami (len v Aj):
· Factsheet - a renewed agenda for research and innovation
. Factsheet - EU research and innovation success stories

Zdroj informácie:
RNDr. Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre Horizont 2020
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)