Ochrana zdravia pred nanočasticami

23.07.2018

Zamestnávatelia majú podľa zákonníka práce povinnosť zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Je však obtiažne vyhodnotiť riziká spojené s expozíciou nanočasticiam, preto je vhodné obrátiť sa na odborníkov.

V poslednej dobe prežívajú nanotechnológie obrovský rozvoj, ktorý sa premieta aj do bežného života spoločnosti. Čoraz viac ľudia prichádzajú do kontaktu s nanomateriálmi, ktorých biologické účinky však doteraz nie sú celkom preskúmané. Obzvlášť významným je tento problém na pracoviskách, kde sú pracovníci vystavovaní syntetickým nanočasticiam, no nanočastice sú do ovzdušia emitované aj pri bežných činnostiach (napr. manipulácia so sypkým materiálom, mletie, zváranie, brúsenie, spaľovanie a pod.), takisto sú nanočastice vo vysokých koncentráciách nachádzané aj v klimatizovaných priestoroch a miestach, kde sa nachádza väčší počet osôb. Vďaka svojim mimoriadnym fyzikálnym vlastnostiam môžu nanočastice prenikať do buniek aj bez biomembrány, účastniť sa metabolizmu a v tele sa uložiť dlhodobo. Na analýzu rizík súvisiacich s nanočasticiami je potrebné mať dostatok odborných informácii o pracovnom prostredí, funkcii a účinnosti technických opatrení znižujúcich kontamináciu prostredia či o zdrojoch nanočastíc. 

Existuje veľké množstvo organizačných opatrení a prostriedkov osobnej ochrany, ktoré chránia zamestnancov pred vplyvom nanočastíc na ich zdravie. Prečítajte si viac o nanotechnológii a nanočasticiach, či o nanobezpečnosti.