Od technológie k biznisu: užitočné nástroje pre žiadateľov v Rámcových programoch

12.11.2020

 

Projekt programu Horizont 2020 Access2EIC, do ktorého je zapojené aj CVTI SR, prichádza s užitočnými výstupmi pre žiadateľov v schémach, ktoré dávajú dôraz na podnikateľskú stránku projektu. Inovačné aspekty sú kľúčové nie len pre schémy v rámci pilotnej fázy Európskej inovačnej rady (EIC Enhanced Pilot), ale aj v iných častiach programu Horizont 2020 ako aj nasledujúceho programu Horizont Európa.

 

Hodnotiace kritériá projektov kladú čoraz väčší dôraz na to, ako sa výskum realizovaný v rámci projektu dotkne trhu a ako maximalizovať jeho dopady. Výstupy spracované v rámci projektu Access2EIC majú za cieľ uľahčiť účastníkom projektov v schéme EIC Pathfinder (ale aj v iných schémach programu Horizont 2020 a Horizont Európa) prechod z výskumu a vývoja na biznis. Užitočné budú najmä pre tých, ktorí majú záujem zapojiť sa do pripravovanej schémy EIC Transition v rámci nového rámcového programu.

 

Na tomto odkaze nájdete nasledovné nástroje:

 

Business Glossary – sprievodca biznis terminológiou pre ľahší prechod od technológie k biznisu, rozdelený podľa úrovní tzv. podnikateľskej pripravenosti (Business Readiness Level – BRL) a jednotlivých aspektov nástroja Business Model Canvas.

 

TB.map tool – vo formáte xls, analyzuje potenciál biznisovej myšlienky zo štyroch rôznych pohľadov relevantných pre projektový návrh v programoch Horizont 2020 a Horizont Európa (riešenia na trhu, potenciálne budúce technológie, IP majetok a projekty VaV).

 

B.Size tool – vo formáte xls, uľahčuje vyčíslenie podnikateľských príležitostí ako aj odhadu prvých príjmov na troch rôznych trhoch.

Oba nástroje dopĺňa sprievodca ich použitím.