Odborná publikácia INCOTERMS 2020

04.03.2024

Pre každého, kto sa zaoberá medzinárodným obchodom, je k dispozícií odborná publikácia INCOTERMS 2020. Odborná publikácie je určená pre manažérov medzinárodného obchodu, odborníkov z colnej praxe, logistiky a zasielateľstva, bankovníctva, študentov a iných účastníkov, ktorí realizujú, alebo sa podieľajú na realizácii obchodných prípadov s tovarom na tuzemskom, ako aj medzinárodnom trhu.

Používatelia iste ocenia dvojjazyčnosť publikácie. Pôvodný oficiálny anglický text výkladových pravidiel MOK Incoterms® 2020 a jeho oficiálny slovenský preklad v zrkadlovom usporiadaní pomôže pri orientácii v spleti odborných výrazov. Veľmi pohodlný a praktický formát A5 obsahuje 310 strán a v publikácii nájdete odpovede na každý obchodný prípad.

Veríme, že publikácia pomôže všetkým, ktorých problematika medzinárodného obchodu zaujíma. Bilingválnu publikáciu INCOTERMS 2020 môžete získať v každej regionálnej komore SOPK ako aj na Ústredí SOPK:

Bližšie informácie:
E-mail: sopkueu@sopk.sk