Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi

21.02.2019

Národný inšpektorát práce a spoločnosť Slovnaft a.s. pripravili príručku zameranú na problematiku odborných spôsobilostí na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi. Obsahuje v prehľadnej forme základné informácie, ktoré pomôžu správne sa orientovať v danej problematike.