Odporúčania hodnotiteľov a úspešných firiem k návrhom SME Instrument (fáza 1)

15.08.2019