Online konzultácia o cezhraničnom riešení daňových sporov pre MSP

20.07.2021

Pozývame malé a stredné podniky zapojiť sa do prieskumu EÚ ◄ ako uľahčiť cezhraničné riešenie daňových sporov, ktorým čelia podniky v EÚ. Vaše skúsenosti so súčasným cezhraničným riešením problémov alebo sporov medzi vašou daňovou správou a inými daňovými správami, vaše očakávania a nápady nám môžu pomôcť vytvoriť rámec, ktorý podporí podniky v EÚ.

Vyplnenie celého dotazníka by malo trvať približne 5 minút. Formulár sa vypĺňa anonymne online, bez potreby sa niekam registrovať.

Termín: 20. júl 2021 - 15. september 2021

Komisia v spolupráci s odborníkmi z členských štátov pracuje na programe spolupráce EÚ v oblasti dodržiavania predpisov, ktorý by mal umožniť daňovým správam, aby spoločne riešili cezhraničné daňové problémy, ktorým čelia malé a stredné podniky pôsobiace v EÚ, v snahe predchádzať im. Tento program by poskytol daňovníkom možnosť obrátiť sa na daňovú správu svojho členského štátu s problémom, ktorému čelia v daňovej oblasti pri svojich cezhraničných činnostiach. Daňová správa by následne informovala o probléme svoju príslušnú protistranu v inom členskom štáte a pokúsila by sa o dosiahnutie spoločného rozhodnutia o danom probléme. Na konci dokumentu nájdete prezentáciu programu na stiahnutie. Návrh programu sa však ešte môže meniť.

Ďakujeme za spoluprácu a Vaše postrehy. V prípade, že ste sa do konzultácie zapojili, prosím informujte nás na e-mail: sopkueu@sopk.sk