Osvedčenie SOPK o nepreferenčnom pôvode tovaru teraz v digitálnej forme

03.08.2021

Jednou z úloh SOPK je poskytovať podnikateľom služby, ktoré im uľahčia či zjednodušia ich činnosť. Aby pri tom ušetrili aj čas a peniaze, komora postupne svoje služby digitalizuje. Najnovším míľnikom je 1. máj tohto roka, odkedy vydáva osvedčenia o nepreferenčnom pôvode tovaru iba v digitálnej forme.

Najvýznamnejšie zo služieb SOPK sú certifikačné služby a z nich najmä osvedčovanie pôvodu s následným vydaním osvedčení o nepreferenčnom pôvode tovaru (ONP). Prvou fázou digitalizácie služieb SOPK bolo elektronické podávanie žiadostí o ONP od roku 2017. Od 1. mája 2021 je digitalizovaný už celý proces osvedčovania pôvodu a vydávania ONP v elektronickej forme (súbor formátu pdf). Nový systém je umiestnený na samostatnom portáli SOPK onp.sopk.sk, ktorý má zabezpečenú kybernetickú ochranu.

Čo prináša digitalizované osvedčovanie pôvodu:
• Žiadateľ sa zaregistruje do systému elektronicky z vlastného pracoviska. Po tomto úkone už môže podávať elektronicky svoje žiadosti o vystavenie ONP spolu so všetkými podpornými dokladmi zo svojho zariadenia.
• Možnosť uložiť elektronickú žiadosť ako rozpracovanú a neskôr sa k nej vrátiť a upraviť ju. Žiadateľ si tiež môže vytvoriť kópiu existujúcej žiadosti – vytvorí sa nová žiadosť s vopred vyplnenými údajmi.
• Systém mu e-mailom oznámi schválenie žiadosti a možnosť stiahnuť si do svojho zariadenia e-ONP súbor pdf) s podpisom a pečiatkou certifikačného pracovníka zvoleného vydávajúceho pracoviska SOPK.
• Bezkontaktný spôsob vybavenia a úhrady ceny za vydanie osvedčenia, možnosť zasielať ho elektronicky v pdf formáte svojmu odberateľovi.
• Všetky ONP vydané v novom systéme obsahujú QR kód, ktorého nasnímaním môže prebehnúť ich verifikácia zahraničnou colnou správou.

V ďalšej fáze je naším zámerom plne digitalizovať služby aj v oblasti ostatných osvedčení (o voľnom predaji, o vyššej moci a vidovanie obchodných dokladov).

Viac info: Ing. Jozef Rajtar, riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie SOPK, E: jozef.rajtar@sopk.sk