Panelová konzultácia MSP o oneskorených platbách

19.08.2021

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do krátkeho dotazníkového prieskumu (SME panel) o oneskorených platbách. Nie je potrebné sa nikam registrovať, stačí Vaše odpovede vyplniť anonymne na stránke. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Konzultácia je zameraná na malé a stredné podniky pôsobiace vo všetkých odvetviach. Zameriava sa však iba na platobné podmienky pri transakciách medzi podnikmi (B2B). Cieľom konzultácie je zhromaždiť informácie o štyroch aspektoch
• hlavných charakteristikách platobných podmienok prijatých podnikmi
• skúsenosti podnikov s nekalými platobnými postupmi
• riešenie sporov podnikov v súvislosti s oneskorením platieb
• názory podnikov na možné politické opatrenia na boj proti oneskoreným platbám.

Vaše odpovede môžete zasielať ONLINE do 15.  októbra 2021. V časti 7-digit organisational ID Number uvádzajte prosím SK00499. Kópiu Vašich odpovedí zašlite prosím na email: sopkueu@sopk.sk.

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk