Panelová konzultácia o portáloch EÚ poskytujúcich podnikom informácie o špecifických pravidlách pre výrobky a dane

17.09.2021

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do krátkeho dotazníkového prieskumu (SME panel), ktorý je súčasťou štúdie o poskytovaní informácií o špecifických pravidlách pre výrobky a dane podnikom, ktorú spustilo Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW) Európskej komisie. Štúdia je zameraná na 2 hlavné portály: Vaša Európa a Access2Markets.

Nie je potrebné sa nikam registrovať, stačí Vaše odpovede vyplniť anonymne na stránke. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby! Dotazník je dostupný aj v slovenskom jazyku.

Účelom prieskumu je identifikovať potreby záujmových združení a jednotlivých podnikov z hľadiska informácií o právnych predpisoch a požiadavkách EÚ pre výrobky pri obchodovaní na vnútornom trhu EÚ. Zároveň poslúži ako podklad pre vývoj portálov Vaša Európa a Access2Markets s cieľom zlepšiť ponúkanú podporu pri obchodovaní na vnútornom trhu EÚ.

Vaše odpovede môžete zasielať ONLINE do 17. októbra 2021. V časti 2.2 uvádzajte prosím SK00499 ako 7 miestny ID kód člena EEN. Kópiu Vašich odpovedí zašlite prosím na email: sopkueu@sopk.sk.

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk