Panelová konzultácia o revízii smernice o oneskorených platbách

14.02.2023

 

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do dotazníkového prieskumu (SME panel) o revízii smernice o oneskorených platbách. Panel je otvorený pre respondentov v ktoromkoľvek sektore hospodárstva. Zameriava sa však len na platobné podmienky pri transakciách medzi podnikmi (B2B).
 
Nie je potrebné sa nikam registrovať, stačí Vaše odpovede vyplniť anonymne na stránke. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby! Dotazník je dostupný aj v slovenskom jazyku. Vaše odpovede môžete zasielať ONLINE do 16. marca 2023. Kópiu Vašich odpovedí zašlite prosím na email: sopkueu@sopk.sk.

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť informácie o týchto aspektoch oneskorených platieb:
i) hlavné znaky lehôt splatnosti uplatňovaných podnikmi;
ii) skúsenosti podnikov s nekalými platobnými praktikami;
iii) riešenie sporov podnikmi v prípade oneskorení platieb;
iv) názory podnikov na možné politické opatrenia na boj proti oneskoreným platbám.

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk

Pozn.: Poskytnuté informácie a vyjadrené názory v rámci tohto prieskumu budú prísne dôverné a neposkytnú sa žiadnej tretej strane s výnimkou Európskej komisie. Všetky zhromaždené informácie budú prezentované v súhrnnej podobe s cieľom znemožniť identifikáciu respondentov, a to v súlade so všetkými uplatniteľnými nariadeniami o ochrane údajov.