Panelová konzultácia o udržateľnom potravinovom systéme

08.09.2022

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do dotazníkového prieskumu (SME panel) o udržateľnom potravinovom systéme. Panel je otvorený pre všetkých respondentov.
 
Nie je potrebné sa nikam registrovať, stačí Vaše odpovede vyplniť anonymne na stránke. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby! Dotazník je dostupný aj v slovenskom jazyku. Vaše odpovede môžete zasielať ONLINE do 30. októbra 2022. Kópiu Vašich odpovedí zašlite prosím na email: sopkueu@sopk.sk.

Identifikačné číslo člena siete Enterprise Europe Network: SK00049.

Európska komisia v kontexte „Európskej zelenej dohody“ prijala stratégiu „Z farmy na stôl“, ktorej cieľom je podpora prechodu na udržateľný potravinový systém. V rámci stratégie „Z farmy na stôl“ bola oznámená iniciatíva týkajúca sa rámca pre udržateľné potravinové systémy, ktorú Európska komisia predloží v roku 2023. V rámci tohto prieskumu sa zhromaždia názory malých a stredných podnikov na túto politickú iniciatívu.

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk

Pozn.: Poskytnuté informácie a vyjadrené názory v rámci tohto prieskumu budú prísne dôverné a neposkytnú sa žiadnej tretej strane s výnimkou Európskej komisie. Všetky zhromaždené informácie budú prezentované v súhrnnej podobe s cieľom znemožniť identifikáciu respondentov, a to v súlade so všetkými uplatniteľnými nariadeniami o ochrane údajov.