Panelová konzultácia s MSP o iniciatíve Komisie za elektronické prepravné doklady

02.01.2018

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA ◄
Termín: 1. január 2018 – 15. január 2018

Cieľová skupina: každý podnik, ktorý využíva dopravné služby, špeditér alebo poskytovateľ logistických služieb, prevádzkovateľ dopravy, dopravca, koncový príjemca zásielky, poskytovateľ IT riešení
Cieľ panelovej konzultácie: zhromaždiť názory a obavy MSP týkajúce sa týchto kľúčových prvkov:
- či a do akej miery MSP využívajú elektronické prepravné doklady,
- či by MSP mohli mať nejaké výhody z využívania elektronických prepravných dokladov,
- ak nevyužívajú elektronické doklady, zistiť dôvody prečo,
- čo môže urobiť Komisia, aby zjednodušila využívanie elektronických prepravných dokladov MSP.

Digitalizácia môže výrazne zlepšiť efektívnosť, spoľahlivosť a nákladovú účinnosť v odvetviach dopravy a logistiky. Očakáva sa, že najmä využívanie dokladov v elektronickej forme namiesto papierovej bude znamenať významný prínos v podobe zjednodušenia administrácie a úspor nákladov. Väčšina dokladov, ktoré sa používajú pri prevádzkovaní nákladnej dopravy, sa však ešte stále vydáva, prenáša a archivuje v papierovej forme. Európska komisia hľadá spôsoby, ako plne využiť potenciál digitalizácie prepravných dokladov pre nákladnú dopravu vo všetkých druhoch dopravy.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3807523_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk