Platforma zameraná na obehové hospodárstvo (cirkulárnu ekonomiku)

28.09.2021

Projekt “CICLO - Boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce”, ktorý má za cieľ zvýšiť a rozšíriť možnosti zvyšovania kvalifikácie a reprofilizácie pre dlhodobo nezamestnaných a nízkokvalifikovaných pracovníkov v oblasti obehového hospodárstva,  oznamuje spustenie platformy zameranej na obehové hospodárstvo a vzdelávanie zo 7 krajín EÚ v slovenčine. Registráciu nájdete na: https://ciclo-project.eu/sk/registrirajte-se/

Pozývame všetkých, ktorých daná téma zaujíma, aby sa zaregistrovali a využili materiály, ktoré sú k dispozícii zdarma. Materiály je možné použiť kdekoľvek, postupovať vlastným tempom a v čase, ktorý vyhovuje konkrétnemu užívateľovi. Po absolvovaní kurzu účastník získa základné pracovné znalosti v obehovom hospodárstve. Na CICLO platforme sa nachádza nasledovných 8 modulov:
1.         Cirkulárna ekonomika, čo to vlastne je?
2.         Riadenie recyklácie
3.         Opätovné použitie a obnova materiálov
4.         Od výrobku k službe
5.         Osobné zručnosti pre obehové hospodárstvo I a zručnosti v 21. storočí
6.         Mäkké zručnosti obehovej ekonomiky II
7.         Osvedčené postupy v cirkulárnej ekonomike a pracovné príležitosti
8.         Ako pristupovať k prechodu na ekologickejšie systémy 

 

Registrácia je veľmi jednoduchá: https://ciclo-project.eu/sk/registrirajte-se/


Viac o projekte ako aj registráciu na platformu nájdete na: https://ciclo-project.eu/

 

Zdroj: TS projektu CICLO