Podnikajú v súlade s prírodou - ZELENÝ MERKÚR

22.04.2024

Originálna bronzová plaketa navrhnutá študentmi Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave zobrazuje vystupujúci list z podstavca. List je symbol života, nepretržitého životného cyklu v prírode počas celého roka – na jar vypučí, v lete dodáva stromu potrebné živiny a nakoniec na jeseň opadá a dodá živiny koreňom stromu. A tak stále dokola. To sú aj princípy obehového hospodárstva. A to je cena Zelený Merkúr.

Víťazom súťaže ZELENÝ MERKÚR 2023-2024 sa stala stavebná firma STRABAG s.r.o., oblastný závod Zvolen. Hodnotiaca komisia ocenila, že robí pokroky najmä v oblasti recyklácie a sekundárneho využitia stavebných materiálov. Obdivuhodná je aj spolupráca v tejto oblasti za účelom zapracovania odpadových cigaretových ohorkov do asfaltových zmesí. Zároveň implementáciou nových technológií zabezpečujú efektívne využívanie zdrojov a zníženie uvoľňovaných emisií. Komisia prihliadala aj na zavedenie schémy EMAS, a teda na overené výsledky environmentálne priateľského správania.

Na druhom mieste sa umiestnila spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s., Veľké Dravce. Tu komisia ocenila využívanie vlastného kompostu z biologicky rozložiteľného odpadu ako náhradu rašeliny pri výrobe substrátov. Ďalšou inováciou a dôvodom úspechu spoločnosti je prímes drevného vlákna získavaného spracovaním drevného odpadu a dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a udržateľnosť v oblasti distribúcie.

Treťou firmou je THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. v Žiari nad Hronom, ktorá patrí medzi najvýznamnejších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Spoločnosť sme ocenili za obdivuhodný prínos v oblasti využívania a šírenia povedomia o obnoviteľných zdrojoch energie prostredníctvom zamerania na výrobu solárnych kolektorov, ktoré sú z prevažnej časti recyklovateľné. Porota ďalej ocenila organizáciu školení o využívaní solárnej energie. Nemenej dôležitým je aj dôraz na  udržateľne nastavenú prevádzku a distribúciu podniku.